Mange av dem som er unge idag har allerede blitt svært så reisevante og har opplevd mye mer enn generasjonene før dem. Det er ikke uten grunn at den nye generasjonen er iferd med å bli den mest internasjonale og reisevante generasjonen av dem alle. Dagens unge har også ofte mye kunnskap om verden rundt seg og vil ha mulighet til å forstå verden rundt seg og verdien av det å bo i et stadig mer globalt samfunn. Å reise gir mye kunnskap, både om hvordan alt henger sammen og fungerer, men vil også kunne gi et unikt innblikk i og toleranse for andre kulturer. Det å reise mye, og særlig det å ha bodd i utlandet over en lengre periode, vil gi deg selvtillit og være med på å gi deg språklige og mange andre ferdigheter som arbeidsgivere vil sette stor pris på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan det er å ha reise som hobby og hvordan denne hobbyen vil påvirke oss i dagliglivet, og hvorfor det er så positivt å ha dette som en lidenskap.

Med reising som en hobby og en lidenskap

Uansett om man akkurat er ferdig med videregående, eller ønsker seg en pause fra studielivet om man akkurat har gjort ferdig en bachelorgrad eller en mastergrad, eller rett og slett bare nettopp har fått en helt nyvunnet frihet etter at ungene er flyttet ut så er det mange som kjenner på en trang til å reise og utforske nye steder og kulturer. Mange ønsker seg “nye eventyr” og kjenner seg levende og vitale bare av tanken på å gå inn i det ukjente. Selve lederen i turistforeningen i Norge vil anbefale alle å reise alene en eller flere ganger om de har mulighet til dette.

Det å bo i og utforske et splitter nytt land, med en annen kultur og et annet språk enn det som du har, vil gi deg en haug med utfordringer, mener hun. Disse utfordringene vil gi deg vekst som menneske men også gi deg masse nye og spennende ferdigheter som man kan benytte seg av senere. Det å reise på langtur alene vil også føre til at det er enklere å komme i snakk med andre enn om man flytter til utlandet sammen med noen som man kjenner fra før. Man vil bli kjent med en hel haug med nye mennesker og noen av disse relasjonen kan få avgjørende betydning for deg senere, mange møter sin fremtidige mann eller kone på denne turen og det er også mange som får helt nye nære venner som man kan besøke hver eneste sommer, og det å besøke landet til dine utenlandske venner vil også gjøre deg istand til å få en særlig genuin omvisning og innblikk i en annen kultur. Det å reise alene på langtur eller å flytte til utlandet en periode er nok ikke noe for alle, men for dem som tør å gjennomføre en slik reise vil bli belønnet helt enormt og det vil gi en helt fantastisk mestringsfølelse som er vanskelig å beskrive med ord. I tillegg vil man bli bedre til å ta kontakt.